Kaos på veiene – Martiniussen har mistet tellingen på oppdragene

Årets første dag med snø er god butikk for Martiniussen Bilservice i Spydeberg.