Småbarnsfar: – Livsfarlig med åpne kummer etter kantslåtten