Høy temperatur om vedtaket – men vektløfteren Daniel (28) var lettet

Vedtaket sikrer oss arealer uansett hva som skjer på Fjellheim, sier vektløfter Daniel Roness.