Tar midler fra bibliotek til fordel for sykehjem

Penger som skulle gått til bibliotek på bakkeplan, kan bli brukt til inventar i brakkerigg.