Her skal det bygges 18 til 20 boliger: – Vi har allerede fått henvendelser

Selskapet Trekanten as har kjøpt et 5,2 dekar stort område på Griniskogen nordvest. Der planlegges 18 til 20 boenheter i ulike typer og størrelser.