– Jeg blir kjempeprovosert når ansatte i den nye kommunen prøver å snakke Spydeberg ned

Petter Schou

Petter Schou Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Alle har rett til kortreiste tjenester, skriver spydebergordfører Petter Schou i dette leserinnlegget.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Om ni måneder bor 45.000 av oss i nye Indre Østfold kommune. Poltikere fra Høyre og flere andre partier har heiet på dette, ikke fordi det følelsesmessig er enklest, men fordi vi vet at det i årene som kommer vil sikre innbyggerne bedre velferdstjenester og flere kortrteiste arbeidsplasser.

Men en ny kommune skal ikke oppleves som en sentralisert kommune. Noen spesialiserte tilbud bør selvsagt samles på ett eller få steder i ny kommune, men dette må skje av faglige grunner og ikke ut fra rene økonomiske beregninger. Men alle andre, uansett alder og funksjonevne, skal fortsatt sikres viktige tilbud som skole, barnehage, omsorgsboliger og sykehjem der de er i dag.

Kvaliteten på samfunnet vårt skal alltid bedømmes ut fra hvordan vi tar oss av de svakeste blant oss – mennesker som faller utenfor av ymse grunner og som trenger mer støtte.

Og spesielt disse skal få bo nær familie og venner, og også disse skal ha mulighet til å velge eget bosted – i likhet med de fleste av oss. Og sykehjemmet, seniorboliger og dagtilbud skal fortsatt være i rullatoravstand fra familie og venner.

Spydeberg er en veldrevet kommune med engasjerte politikere og 350 dyktige medarbeidere som år etter år har levert gode tjenester til unge og eldre.

Og ja, vi har en anstrengt økonomi og stramme budsjetter, og vi har ikke mye penger på bok. Men i Spydeberg har vi heller aldri hatt skatt på folks boliger, Spydeberg har aldri vært på Fylkesmannens svarteliste, og all innstramming har skjedd på det administrative plan og ikke på de tjenestene kommunen leverer innbyggerne.

Derfor blir jeg som ordfører kjempeprovosert når jeg opplever at at noen, også prosjektansatte administratorer, har lagt seg til den uvanen å snakke Spydeberg ned.

Som ordfører merker jeg meg at det stadig kommer administrative utspill om plassering av innbyggertorg, om sentralisering av helsetjenester, om fremtidig skoleutbygging i Spydeberg, og nå senest – et forsøk på å stoppe en vedtatt utbygging av 6 – 8 borettslagsleiligheter til innbyggere med funksjonhemminger og behov for forskjellige støttetiltak. Dette er leiligheter hvor beboerne disponerer egen bolig, hvor de betaler et ordinært innskudd for sin leilighet og hvor Husbanken bidrar med 1,4 millioner per boenhet.

I stedet foreslår prosjektrådmannen å bygge en institusjon for 20- 30 beboere med forskjellig bistandsbehov. Et enstemmig kommunestyre i Spydeberg har vedtatt byggestart for disse hardt tiltrengte boligene i løpet av høsten 2019. Finansieringen er på plass, fremtidens driftskostnader blir mindre en tilsvarende støttetiltak i dag, og for denne typen spesialboliger er helt i tråd med både faglige råd og sentrale føringer.

Et dårlig begrunnet og mangelfullt utredet forslag om å satse på store, kommunalt eide og drevne institusjoner til disse innbyggerne våre, vil være å skru tiden 30 år tilbake og skal uansett ikke få stanse godt begrunnede vedtak i Spydeberg.

Og en helt sentral ting, som noen tydeligvis lett glemmer:

Det har alltid vært problematisk med administratorer som forsøker å leke politikere – og for så vidt også med politikere som ender opp som byråkrater.

En administrasjon skal kun utrede og legge fram saker, men det er vi politikere som skal prioritere og velge og som heldigvis bestemmer til slutt.

Vi er valgt av innbyggerne for å ivareta deres interesser – både i Spydeberg og i ny kommune. Og personlig kommer jeg til å snakke innbyggernes sak både ut dette året og inn i nye Indre Østfold kommune.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken