Kommunen bruker flere millioner på å leie sykehjemsplasser av det private: – Pappa ble en kasteball

Pårørende reagerer på hvor mye penger kommunen bruker på å leie sykehjemsplasser av det private, langt utenfor kommunen og de pleietrengende sine familier.