Språkrådet slakter Trøgstad: – Feil å bytte navn på Skjønhaug

Ordfører Saxe Frøshaug (Sp) jubler ikke over Språkrådets mening.