– Spor på stedet antyder høy fart

Politiet mistenker at for høy fart er årsaken til at en ung mann kjørte av veien og havnet inn i hagen til et hus.