Ødemark, ved Sigmund Søbyskogen, søkte fondet om støtte til innspilling og miksing av ny plate. Det skjer i studioet Velvet Recording i Spydeberg.

– Det koster en del å produsere en plate. Vi søker derfor støtte der vi kan og er glade for alt vi får, sier han.

Dette er den fjerde plata fra Marker-bandet. Den blir trolig ferdig i løpet av året.

– Blir den i kjent Ødemark-stil?

– Ja. Tekstene er i samme gata, sier Søbyskogen.

Ingen avkastning

I 2020 var det ingen avkastning på Holtfondet i Marker. Rådmann Kjell Jogerud forklarte da at årsaken var at pengene var plassert med så lav risiko at det ikke ble noen avkastning. Dermed var det heller ingen penger å fordele.

Men nå har formannskapet, som er fondets styre, vedtatt å dele ut 180.000 kroner. Det skjer etter at det per 31. desember 2021 sto 4,8 millioner kroner på fondet.

Inntil 90 prosent av fondets inntekter kan årlig anvendes til kulturelle og allmennyttige formål innen Marker kommune, fortrinnsvis i Ørje.

Formannskapet er styret

Kommunen deler ut midler fra stiftelsen. Det skjer etter søknad til Marker kommune ved ordfører. Tildelingene skjer på vårhalvåret etter at fondets styre, som er formannskapet, har behandlet søknadene.

Lag, foreninger og privatpersoner som er engasjert i tiltak som faller inn under stiftelsens formål, kan søke om midler. Alle søknader må være begrunnet i forhold til formål og finansiering.

Disse har fått penger:

  • Ørje Båtforening ved Kjell Sandli: 5.000 kroner til vedlikehold på Høvleritomta.
  • Ødemark ved Sigmund Søbyskolen: 15.000 kroner til innspilling og miksing ved Velvet recording i Spydeberg.
  • Ørje Brug ved Anlaug Johansen: 20.000 kroner til innkjøp av møbler.
  • Slusebrass ved Nina Miriam Ankerud: 30.000 kroner til instrumenter.
  • Kiosk- og kjøkkengruppa Ørje IL ved Lill Therese Halvardsson: 25.000 kroner til nytt kjøkken.
  • Marker Speidergruppe ved Bjørg Eva Brandsrud: 15.000 kroner til gassbluss, flytevester, padleårer, flagg med mer.
  • Soot-spelet ved Helene Rødseth: 45.000 kroner til årets spel.
  • Lilleveien bofellesskap ved Hege Kasbo Fog: 25.000 kroner til aktivitetsutstyr.

Disse fikk ikke midler:

  • Vestsiden grunneierlag ved Andreas Due og Thor Amund Halvorsrud: Søkte om midler til kostnadsdekning av brannvakt på Linnekleppen.
  • Tunet Dagsenter ved Hege Kasbo Fog: Søkte om midler til aktivetsutstyr.

I fjor fikk ingen penger – men i år kan han søke støtte