Skolene i Indre Østfold kommuner har hver for seg og samlet spart mange millioner under reiken. Skolebarna i Indre Østfold kommune har et skrikende behov for skolebøker, pulter, tavler og annet utstyr for at skolehverdagen skal gi dem det utbyttet som de fleste foreldre ønsker for barna sine.

Streiken har rammet barna, men sannelig har barna blitt rammet av den innsparingen og de nedskjæringene som har vært i skolebudsjettene de tre åra som kommunen har eksistert også. På flere av barne- og ungdomsskolene i kommunen finnes det nesten ikke skolebøker i det hele tatt. Lærerne må bruke både arbeidstid og fritid til å lage sine egne opplegg helt fra bunnen og eller kopiere ulovlig fra læreverk osv. Skal vi ha det slik? Selvfølgelig ikke!

Etter hva jeg erfarer har eller skal Askim ungdomsskole bruke sparte streikemidler på bøker, utstyr, møbler osv. slik som beskrevet ovenfor, og etter min mening er det en selvfølge at alle andre skoler i kommunen gjør det samme, men her bør både foresatte og ansatte ved skolene komme på banen.

I tillegg er det fra flere hold gjennom streiken hevdet at mange av kommunens barn og unge trenger hjelp utenom det faglige. For å kunne gi denne hjelpen, må kommunen ha tilstrekkelig ansatte i skolehelsetjenesten og andre som er kvalifiserte til å ta seg av barn og ungdom som trenger hjelp og støtte utover det lærere og assistenter kan gi.

Nå har kommunens ledelse selv mulighet til å vise at den vil ta vare på og satse på barn og ungdom i Indre Østfold kommune. Skjer det ikke noe i løpet av oktober vil Folkets Stemme ha et konkret forslag som fremmes sammen med en interpellasjon i kommunestyremøte 1. november. Det vil forbause meg hvis det ikke er et tverrpolitisk enighet om dette synspunktet, men ingen ting er sikkert i Indre Østfold kommune.