Ap og Sp svikter Indre Østfold (både region og kommune) når de sier ja til oppsplitting av Viken. I storfylket Viken (det er ikke så stort, men landets sjette største) har Indre Østfold fått en sentral plassering og mulighet til samarbeid med regioner (les: Follo og Akershus) vi har felles interesser med. Sp og Ap’s ja til gjenoppstandelsen av Østfold er betyr også, og det vet man i de to partiene, at vi blir en glemt utkant i det sårt savnede fylket Østfold.

LES OGSÅ: Generasjonskløft i Indre Østfold kommune: Gammel-politikerne sa nei, mens ungdommen vil beholde Viken

Argumentasjon til Sps gruppeleder Kristin Ianssen i Indre Østfold kommunestyre var en lærebok i manipulasjon, spill på følelser og partiets tomme fraser fra valgkampen. Null fakta, null visjoner og en haug tomme floskler. Det sier litt når det er langt mer fornuft i representanten i Ungdommens bystyres sitt innlegg i samme møte. Seansen må utvilsomt ha fått en del til å tenke på HC Andersens fortelling: Keiserens nye klær.

Vi tror både Sp og Ap feilberegner verdien av å reversere Viken. Stupet i meningsmålingene rettes ikke opp av en sak som i bunn og grunn betyr minimalt for deg og meg, bortsett fra at du og jeg tar milliardregningen og skal betale titalls millioner for ekstra byråkrati og flere heltidspolitikere vi ikke trenger i årene som kommer.

Undersøkelser og debatten viser at det er stor splittelse i Ap om verdien eller mer korrekt pengesløsingen som oppdeling av Viken gir. Mange, overraskende mange velgere som stemte Ap vil kunne skifte parti på grunn av pengesløsingen en oppsplitting av Viken medfører. Velgerne Indre Østfold er intet unntak.

Den logiske tenkende delen av Aps velgere har neppe Vikens frontkjempere Martin Kolberg (Ap) og Per Olav Lundteigen (Sp) som sine politiske idealer. De vet også at det for mange år siden ble startet et arbeid i Ap for å reformere fylkene, og skremmes nok av at styringspartiet Ap i stedet for å forbedre ikke en reform skal bruke skattebetalernes penger på å skru tida tilbake.

Vi har vanskelig for å tro at velgerne når de får tenkt seg om ønsker seg politikere lokalt og sentralt som tar dem baklengs inn i framtida, og lar deg og meg betale regninga for deres manglende evne, interesse for å bruke felleskapets midler til vårt beste. Ikke til eget beste eller som Kolberg oppriktig sa på et møte i Drammen Ap i begynnelsen av måneden: -Jeg er overbevist om at en splittelse av Viken er riktig for å opprettholde et sosialdemokratisk styre i vår region (les: sikre Ap-makt og posisjoner i region).