BLE ADVART: Jonny Sørdal (50) fra Knapstad og Karimette Heimseter (42) fra Askim koste seg på stranden, selv om det var fare for gåsemøkk.

Jonny og Kari-Mette ble advart mot gåsemøkk – da de kom til stranda fikk de et annet inntrykk

Publisert