Snart kan 500 husstander koble seg på superraskt bredbånd

Thomas Orderud (foran t.v.) er glad for at han snart får fiber til isdesign-bedriften han driver hjemme på gården i Havnås. Han har jobbet for å få fiber i 13-14 år og sammen med Tomm Ulsletten (t.h) har han også hjulpet kommunen med å planlegge fibertraseen rundt tettstedet Havnås. Bak ser vi driftsjef for IKT Marius Bergerud Andersen (t.v.) og kommunaldirektør Tron Kallum fra Indre Østfold kommune.

Thomas Orderud (foran t.v.) er glad for at han snart får fiber til isdesign-bedriften han driver hjemme på gården i Havnås. Han har jobbet for å få fiber i 13-14 år og sammen med Tomm Ulsletten (t.h) har han også hjulpet kommunen med å planlegge fibertraseen rundt tettstedet Havnås. Bak ser vi driftsjef for IKT Marius Bergerud Andersen (t.v.) og kommunaldirektør Tron Kallum fra Indre Østfold kommune. Foto:

De 269 husstandene på Havnås har nå fått brev om at fiberbredbånd er på vei. Innen 2023 skal alle husstander i Indre Østfold kommune ha fått tilbud om å koble seg på fiber.

DEL

– Forrige uke inngikk vi en avtale med Viken Fiber om at de skal grave ned en hovedkabel fra det gamle kommunedelet til Eidsberg og nesten opp til Hemnessjøen. Det skal graves ca. 50 km og 269 husstander har mulighet til å koble seg på allerede neste år, sier Tron Kallum direktør for Innovasjon og kommunikasjon i Indre Østfold kommune.

– Daværende Trøgstad kommune søkte om Nkom-midler til området rundt Havnås tettsted allerede i 2019, men det har tatt noe tid å få til en avtale med et fiberselskap, sier Kallum. Han er glad for at kommunen nå har dratt i land en avtale med Viken Fiber i Havnås-området.

1.000 mbit/s

Fiberbredbånd blir levert med høyhastighet inntil 1.000 mbit/s og vil gi husstandene mulighet for digitale tjenester som internett, fiber-tv og strømmetjenester

– De husstandene som vil ha fiberbredbånd må betale en tilkoblingsavgift på 10.000 kroner. I tillegg kommer graving på egen eiendom. Vi legger i utgangspunktet fiberen frem til tomtegrensen, men hvis man bor et stykke fra hovedtraseen så må det graves litt mer. Denne gravingen kan man gjøre selv eller man kan betale Viken Fiber for å gjøre det, forklarer Kallum.

Kallum opplyser at kommunen har fått hjelp av Thomas Ordrerud og Tomm Ulsletten, to lokalkjente karer fra Havnås, til å være med og planlegge hovedfiberkabel-traseene slik at flest mulig skal kunne koble seg på.

Kallum opplyser at Indre Østfold kommune har som mål at alle husstander skal få fiberbredbånd innen utgangen av 2023.

500 husstander

– Det er mange slike fiberprosjekter rundt om i kommunen vi bistår med. Vi har støttet kabeltraseen fra Solbergfoss til Trøgstadveien. Her har 63 av 80 innbyggere på Askimsiden meldt sin interesse for å koble seg på. På Spydebergsiden kommer det fiber til Solbergfoss sammen med utbyggingen av trykkavløp. I de samme grøftene kommer det fibernett fra både Skiptvet Digital og Viken Fiber.

Tron Kallum ser for seg at de rundt 70 husstandene i Solbergfoss kan få innlagt bredbånd om ett års tid.

– I Nedre Eidsberg har vi allerede gitt støtte til 22 abonnenter i Fiskerbøgda og for to uker siden ble støttet utvidet til å omfatte 73 husstander lenger ut i Eidsberg.

– Til sammen betyr dette at ytterligere 500 husstander vil ha fått bredbånd innen ett års tid. I tillegg kommer vi til å søke Nkom-midler gjennom Viken fylkeskommune nå i august for å bygge ut enda flere områder som ennå ikke har fått bredbånd, såkalte svarte hull. Dette gjelder for eksempel for Svenskebyveien mellom Lekum og Vamma, Hærland, Slitu-Tosebygda, Stegen- og Lyserenområdet i gamle Spydeberg kommune, sør for Ringvoll, Holo-Bærø og områder mellom Tomter-Knapstad og Elvestad.

– Hva med de rundt 1500 hyttene i kommunen?

– Nkom dekker ikke fiberutbygging til fritidseiendommer, kun bolig og næringslokaler, men vi har gjort utbyggerne oppmerksomme på at Indre Østfold er en ganske stor hyttekommune. Dette var faktisk nytt for dem, forklarer Kallum. Han tro derfor at ett eller flere fiberselskaper kan være interessert i å dra fiber ut til hyttene ved Øyeren og Lyseren på egen regning.

Ifølge Kallum er det for tiden fire selskaper som er aktive med å bygge ut bredbåndkapasitet i Indre Østfold kommune; Telenor, Viken Fiber, Skiptvet Digital og Bigblu (trådløst/wifi).

(Saken fortsetter under bildet)

Langt engasjement

– Vi er strålende fornøyd med å snart få fiber til bygda. Deler av Havnås har i dag et veldig tregt 4G-nett med 2–7 mbit/s på det beste. Nå kommer 500 mbit/s, sier Thomas Orderud. Han driver Designice Norway AS hjemme på gården i Havnås og har i mange år jobbet for å få bedre nettkapasitet.

– Allerede i 2006–2007 begynte jeg å jobbe aktiv med å få hit fiber. Da gjorde jeg klar trekkrørene som man legger fiberen i, forklarer Orderud. Han gleder seg til å utnytte produksjonsutstyret i bedriften til fulle når fiberen er på plass.

– Med fiber blir alt mye enklere med bilder og videofiler. Det har ikke fungert i det hele tatt. Med fiber kan jeg utnytter skytjenester og 3D på en bedre måte. Jobben som den nye kommunen har gjort for fiberutbyggingen er helt fantastisk bra. Her ser vi hvor bra det ble med ny kommunestruktur, forklarer Thomas Orderud.

Fakta: Nkom

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har siden 2014 forvaltet den statlig tilskuddsordningen, populært kalt bredbåndstøtteordningen eller Nkom-midler. Fra 2020 har fylkeskommunene overtatt forvaltningsansvaret for offentlig støtte til bredbåndsutbygging, bevilget over statsbudsjettet.

Nkom gir hvert år mange millioner kroner i støtte til å bygge ut bredbånd i de deler av landet hvor det ikke er økonomisk forsvarlig for fiberselskapene å selv bygge ut. I fjor delte Nkom ut nesten 250 millioner kroner til dette formålet, hvorav 8,7 millioner ble gitt til prosjekter i Østfold.


Artikkeltags