Liten støtte for Viken blant lokalpolitikerne – kun ett sted i landet er misnøyen større

Kartet viser folketall i Buskerud, Oslo, Akershus og Østfold i dag. I parentes er beregnet folketall i 2040.

Kartet viser folketall i Buskerud, Oslo, Akershus og Østfold i dag. I parentes er beregnet folketall i 2040. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Fagavisen Kommunal Rapport har spurt 2.800 lokalpolitikere over hele landet om hvor fornøyde de er med den nye regionstrukturen. Som en del av regionreformen slås blant annet Østfold, Akershus og Buskerud seg sammen og blir Viken. Blant alle de spurte politikerne i undersøkelsen er et flertall på 54 prosent misfornøyd med den nye regionstrukturen. 33 prosent er ganske fornøyd og 6 prosent meget fornøyd.

Kommunal Rapport skriver at hovedbildet er at lokalpolitikerne er mest fornøyd i fylkene som får fortsette alene eller som slår seg sammen frivillig.

LES OGSÅ: Viken-politikerne ga seg selv 60.000 kroner ekstra i godtgjørelse per år

Aller mest misfornøyd er lokalpolitikerne i Vestfold/Telemark. Disse ville ha med Buskerud i en ny storregion, men Buskerud gikk til Viken.

Lokalpolitikerne i nye Viken er nest mest misfornøyd med den nye regionstrukturen. I Østfold, Akershus og Buskerud er rundt 75 prosent av de spurte politikerne meget eller ganske misfornøyd, mens rundt 25 prosent er ganske eller meget fornøyd.

REGION VIKEN

Fylkene Østfold, Buskerud og Akershus er blant landets mest befolkningsrike fylker med størst befolkningsvekst. Viken blir nesten dobbelt så stort som det nest største fylket i folkemengde.

Fylke:Folkemengde 2. kv. 2017:Vekst i %:Folkemengde 2040
Akershus:606.30117%768.000
Buskerud:280.09912%347.000
Østfold:293.20110%354.000
Sum:1.179.601 1.469.000
Oslo:668.81920%854.000
Sum m. Oslo:1.848.420 2.323.000

(SSB/Økonomiske analyser 3/2016

Artikkeltags