For fjerde gang deler Smaalenenes Avis og Amedias aviser ut penger til gode formål for barn og unge. Totalt skal de deles ut 25 millioner på landsbasis. Av disse går hele 500.000 kroner til tiltak i Indre Østfold.

– Vi opplever det som en viktig oppgave for oss som samfunnsinstitusjon å bidra med midler til dem som vil skape gode lokalsamfunn. Å få være med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet er en viktig rolle for oss som lokalavis. Vi vil være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier ansvarlig redaktør Jarle Bentzen i Smaalenenes Avis.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Jarle Bentzen håper på mange søknader og tror tidspunktet for pengehjelp aldri har vært større.

– Nå har vi lagt bak oss to år med pandemi hvor det har vært tøft for lag og foreninger å holde aktiviteten oppe. Så kommer økte kostnader i form av strøm og prisstigning generelt oppe på dette. Det bør derfor være all grunn til å sende inn en søknad, mener han.

Søknadsfristen er 1. mars. Deretter skal en lokal tildelingskomite, bestående av personer fra vår avis og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad.