Det går sakte, men sikkert nedover med arbeidsledigheten i Indre Østfold. Tall fra Nav viser at det i oktober er 892 helt ledige i Indre Østfold kommune. I Marker er det 39 helt ledige, mens i Skiptvet er det 40.

Sammenligner man med tallene fra mars, da pandemien først inntraff var det 1212 ledige i Indre Østfold kommune. I Marker var det 59, og i Skiptvet var det 61 arbeidsledige.

– Vi oppfordrer ledige og permitterte til å kvalifisere seg for nye muligheter i arbeidslivet, enten ved å fullføre den utdanningen man ikke ble ferdig med, ta en ny utdanning eller fylle på med kompetansehevende kurs, skriver Steinar Hansen, direktør i Nav Øst-Viken, i en pressemelding.

Fortsatt er det butikk- og reisenæringen som er hardest rammet.

I takt med at arbeidsledigheten synker, blir flere stillinger utlyst i distriktet. I Indre Østfold, Marker og Skiptvet kommuner er det nå 116 utlyste stillinger, melder Nav.