Slik skal bøndene kutte mange tonn med utslipp – uten å redusere antall husdyr

Norsk Bondelag mener det er unødvendig å kutte kjøttproduksjonen for å få ned klimagassutslippene.