Slik skal 24 skoler pusses opp for 281 millioner kroner de neste 2–3 årene

Elever og læreres arbeidsmiljø har hovedprioritert.