– Hadde jeg fått tilbud om en annen jobb, hadde jeg sagt ha det bra til Tusenfryd med en gang. Men det er betryggende å ha en jobb. På slutten av dagen er du for sliten til å tenke på at lønna er dårlig, sier «Bjørn» (18) til Nettavisen.

«Bjørn» er ikke hans egentlige navn. Av frykt for konsekvenser i fremtidige jobber, fremstilles han anonymt. Nettavisen kjenner identiteten hans.

Knusende dom fra egen fagforening

Nettavisenhar fått tilgang til arbeidskontrakter fra Tusenfryd og bedt Norsk Arbeidsmandsforbund og LO vurdere vilkårene. Parkens egen fagforening, Norsk Arbeidsmandsforbund, hevder parken bryter sin egen tariffavtale overfor sommervikarene på følgende punkter:

  • For lav sats på overtidsbetaling.
  • For lav sats på feriepenger.
  • Avlysning av arbeid hvis det er dårlig vær.

Nettavisen har snakket med flere arbeidsrettseksperter som, med noen forbehold, støtter konklusjonen. Tusenfryd avviser kritikken. Les kommentarene deres lenger ned i saken.

Norsk Arbeidmandsforbund: – De bryter egen tariffavtale

Nettavisen har møtt 18 år gamle «Bjørn», én av 700 forventningsfulle unge arbeidstakerne som har gått gjennom portene på Tusenfryd siden april. Her jobber han og de unge kollegaene som sesongarbeidere - de yngste er bare 16 år.

– Det er mye penger som går tapt, og inn i parkens overskudd. Penger som ungdommene i parken skulle fått, sier «Bjørn»(18).

I et halvt år - fra april til oktober - skal «Bjørn» og de andre ungdommene yte service til nesten en halv million besøkende.

For mange av ungdommene er sommerjobben det første møtet med arbeidslivet.

Gjennom Nettavisen har Norsk Arbeidsmandsforbund for første gang fått lese kontraktene til de ansatte ungdommene i parken. De er langt fra imponert over arbeidsvilkårene til tenåringene.

– I «Bjørns» kontrakt står det 40 prosent overtidsbetaling. Her bryter Tusenfryd sitt eget avtaleverk. De har forpliktet seg til 50 og 100 prosent overtidstillegg i tariffavtalen de tegnet med oss for 21 år siden, sier Karina Veum, ungdomssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, til Nettavisen.

Når det gjelder feriepenger, påpeker forbundet at satsene er lavere enn det som er avtalt i tariffavtalen.

LOs ungdomssekretær, Sindre Hornnes, sier at selv om arbeidsmiljøloven krever en minstesats på 40 prosent, er det reglene i tariffavtalen med Norsk Arbeidsmandsforbund fra 2001 som gjelder. Avtalen trumfer arbeidsmiljøloven, opplyser Hornnes.

Regelverket fastslår at 18-åringen har krav på 12 prosent i feriepenger, men i kontrakten står det 10,2 prosent. Her får «Bjørn» i så fall mindre enn det han har krav på.

– Vi ser at det er gjennomgående på arbeidsplasser med høyt volum av unge arbeidstakere og sesongarbeider at de i større grad opplever brudd på lovverket. Det er derfor ekstra viktig at de får vite om hvilke rettigheter de har, og at de melder seg inn i fagforeningen, sier han.

Har du en historie om et arbeidsforhold eller en arbeidskontrakt du ønsker å dele? Ta kontakt med journalist [email protected]

«Bjørn» (18): – Utnytter unge

Da Nettavisen forklarer «Bjørn» at både Norsk Arbeidsmandsforbund og LO konkluderer med at kontrakten bryter med bestemmelser om overtidsbetaling, feriepengesatser og avlysing av arbeid hvis dårlig vær, reagerer han sterkt.

– Tusenfryd stjeler pengene våre, og utnytter unge i arbeidsmarkedet, hevder «Bjørn» da vi møter ham i Oslo sentrum.

– Det er frustrerende at Tusenfryd holder på sånn. Jeg håper de fikser opp i det, sier 18-åringen.

Han tilføyer:

– Jeg er usikker på om Tusenfryd vet at de bryter regelverket, eller om det bare er tilfeldig, sier han.

Han vet ikke hvor lenge de har hatt lignende arbeidskontrakter.

Nettavisen er blitt forelagt en arbeidskontrakt fra 2021. Arbeidsavtalen viser at Tusenfryd ikke holdt seg til tariffavtalens bestemmelser om overtidsbetaling og feriepengesatser.

– Det er mye penger som går tapt og inn i parkens overskudd. Penger som ungdommene i parken skulle fått, sier han.

Silje Myrseth, HR-sjef på Tusenfryd, sier det er leit at ungdommene sitter igjen med dårlige opplevelser.

– Vi synes det er synd at de ikke henvendte seg til oss som arbeidsgiver med denne type innspill, da vi opplever at vi har gode kanaler for å ta opp slike problemstillinger for de sesongansatte. Vi har egne verneombud for de sesongansatte, samt en intern ordning med valgte avdelingsrepresentanter for hver avdeling, nettopp for å senke terskelen for å kunne gi tilbakemeldinger på saker som berører arbeidsforholdet, sier hun.

Møter opp, får én times lønn

– Hvorfor begynte du å jobbe på Tusenfryd, og hva er grunnen til at du fortsatte en ny sesong?

– For ungdom under 18 år er jobbmarkedet dårlig. Jeg fikk ikke vite om lønnen (litt over 100 kroner) før jeg skulle signere kontrakten i fjor. Da jeg fylte 18, fikk jeg lønnsøkning. Det er viktig å få arbeidserfaring tidlig i livet, sier «Bjørn».

I kontrakten til ungdommene, som Nettavisen har lest, står at det Tusenfryd kan sende hjem folk hvis været er dårlig. Her kompenserer Tusenfryd de fremmøtte med én times betaling.

Fagforeningen som organiserer mange Tusenfryd-ansatte, Norsk Arbeidsmandsforbund, reagerer sterkt på praksisen:

– Det er et brudd på arbeidsavtalen. Hvis arbeidsgiver sier jeg har ikke brukt for deg likevel, har de fortsatt lønnsplikt, og du skal ha betalt, forklarer Karina Veum, ungdomssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Veum sier at vakter som er avtalt 14 dager før, er det lønnsplikt for.

– Du selger tiden din til arbeidsgiver mot at de lover deg lønn tilbake, sier Veum, og tilføyer:

– Ber jeg om fri en dag jeg er satt opp på jobb, bryter jeg arbeidskontrakten ved å ikke stille meg til disposisjon den tiden som er avtalt. Da kan jeg ikke forlange lønn. Men hvis jeg er disponibel, skal jeg ha lønn, sier hun.

Fagforeningen og Tusenfryd er uenige

Veum i Norsk Arbeidsmandsforbund sier de er klare på at avtalevilkårene også gjelder for sesongarbeiderne, de 750 ungdommene og unge voksne som har sommerjobb i parken.

– Det er ikke spesifisert at fritids- og aktivitetsavtalen (tariffavtalen), som NHO Reiseliv og NAF inngikk med Tusenfryd i 2001, ikke gjelder ungdommene som har sommerjobb i parken, sier Veum.

Tusenfryd har en annen oppfatning:

– Jeg registrerer at vi har ulik oppfatning av hvem av våre ansatte fritids-og aktivitetsavtalen omfatter. Vi har i alle år forholdt oss til at tariffavtalen gjelder våre faste ansatte på avdeling for vedlikehold og teknisk drift. Vi har oppfattet at Norsk Arbeidsmandsforbund har lagt dette til grunn, sier Silje Myrseth, HR-sjef på Tusenfryd.

– Skal likebehandles

Nettavisen har snakket med flere arbeidsretteksperter om denne saken.

Vi har bedt om en juridisk avklaring på om ungdommene har rett på godene i tariffavtalen. Etter å ha lest tariffavtalen mener de at tariffavtalen favner ganske vidt, og synes å omfatte ungdommene som er sesongarbeidere.

Ungdommene har i så fall krav på de samme rettighetene som de organiserte. Ekspertene understreker samtidig at en full konklusjon om det juridiske må avgjøres i arbeidsretten.

– Ut fra ufravikelighetsprinsippet så følger det at organiserte og uorganiserte skal likebehandles. Det betyr at de uorganiserte sesongarbeiderne ikke skal få dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn de organiserte sesongarbeiderne. Prinsippet gjelder ansatte som arbeider i stillinger som faller innenfor tariffavtalens virkeområde, sier arbeidsrettadvokatene Mari Verling og Pernille Brusdal i Kvale advokatfirma i en felles uttalelse til Nettavisen.

Krevende fysisk og mentalt

«Bjørn» håper Tusenfryd nå vil rydde opp overfor ungdommene. Han fremhever likevel at det sosiale på Tusenfryd er kjempebra.

– Man får besøk av venner og jobber med folk på sin egen alder, sier han, men understreker samtidig:

– Jeg vet at så fort folk får tilbud et annet sted, slutter de.

«Bjørn» sier det er krevende å stå i det konstante bråket fra karuseller og berg- og dalbaner.

– Det er enormt slitsomt både fysisk og mentalt, å stå åtte timer i det bråket.

Ifølge 18-åringen er det stort gjennomtrekk på enkelte avdelinger på Tusenfryd.

Tusenfryd: – Vi er i dialog med fagforeningen

Tusenfryd har i flere omganger blitt forelagt kritikken fra Norsk Arbeidsmandsforbund og LO om brudd på tariffavtalen.

Tusenfryds HR-sjef, Silje Myrseth, sier til Nettavisen at de bekrefter at de tegnet en tariffavtale med Tusenfryd i 2001. Hun forteller at de er uenige i vurderingen, og at de nå er i dialog med sin egen fagforening. Hun understreker at det kommer bardus på at Norsk Arbeidsmandsforbund mener de bryter regelverket.

– Våre sesongansatte er ikke omfattet av denne avtalen. Det er først nå, i juni inneværende år, vi hører at Norsk Arbeidsmandsforbundet skal være av en annen oppfatning, sier Myrseth og legger til:

– Vi har i alle år forholdt oss til at tariffavtalen gjelder våre faste ansatte på avdeling for vedlikehold og teknisk drift.

– Norsk Arbeidmandsforbund kritiserer dere for å bryte arbeidsavtalen ved å sende folk hjem hvis været er dårlig. Ungdommene blir kompensert med én times lønn. Forbundet mener dere har full lønnsplikt her. Hvordan vil dere kommentere det?

– Aller først vil jeg si at den ene timen det refereres til, gjelder for tilfeller der den ansatte blir sendt hjem igjen før han eller hun har jobbet en time. Dette har vi heldigvis svært sjelden bruk for, og ut fra min oversikt kan jeg ikke se at dette har skjedd de siste tre sesongene (2020-22), sier Myrseth.

Kan ikke dokumentere

Myrseth opplyser at ungdommer sendes hjem ved oppmøte eller etter noen timer. Det samsvarer også med hva ungdommene selv forteller. Ifølge fornøyelsesparken føres det statistikk over hjemsendelsene.

Nettavisen har forespurt statistikken. Tusenfryd sier de har byttet vaktlisteløsning siden 2021, og derfor ikke har tilgang til detaljene rundt planlagte vakter, kun for timer som faktisk er arbeidet.

Fornøyelsesparken kommer med antagelser om hvor mange hjemsendelser som kan ha forekommet. Siden de ikke dokumenteres, viderebringer ikke Nettavisen tallet.

– Det har ikke vært sendt hjem noen sesongansatte i 2022, sier Myrseth.

Nettavisen har ikke blitt forelagt dokumentasjon på dette.

– Vi baserer oss på frivillighet og god planlegging, dersom det ikke lar seg løse på den måten, hender det at medarbeidere blir sendt hjem før vakten skulle slutte, da fører vi et register for å sikre at dette ikke skjer med samme person flere ganger, sier Myrseth. Ifølge henne er ikke en eneste person sendt hjem i år så langt.

Arbeidsmandsforbundet: – Det er irrelevant

Tusenfryd sier imidlertid at det er riktig at det står i arbeidsavtalen at de kan sende hjem personalet hvis været er dårlig.

Da Nettavisen opplyser at mange av ungdommene bruker mer enn én time med bussen hver vei, og også har utgifter til buss som er mer enn én halv timelønn, svarer hun:

– Generelt er det slik at ved dårlig vær jobber vi mest mulig proaktivt for å unngå hjemsending. Nedbemanning baserer vi så langt det lar seg gjøre på frivillighet, i form av at ungdommene selv kan si fra om de ønsker en fridag. Det samme prinsippet følger vi hvis må sende noen hjem tidligere enn planlagt på grunn av dårlig vær.

Veum i Norsk Arbeidmandsforbund mener utsagnene er provoserende.

– Det er irrelevant. Tusenfryd kan godt si at du skal dra hjem, men du skal fortsatt ha lønn. Det er litt spekulativt at det er frivillig, hvis Tusenfryd ringer noen og spør om det er greit at du ikke kommer på jobb, er det et initiativ fra arbeidsgiver, og du skal ha lønn, sier Veum.

Hun viser til at det er en gjensidig arbeids- og lønnsplikt for vakter avtalt for 14 dager siden.