Flertallet i Stortingets samferdselskomité sa 7. juni nei til å åpne Østfoldbanens Østre linje til Sarpsborg for person- og godstransport. Forslaget kom fra SV`s Arne Nævra – i samarbeid med Freddy André Øvstegård fra Østfold.

Tirsdag 11. juni ble saken behandlet i Stortinget – med samme utfall.

– Det er imidlertid gledelig at hele opposisjonen, med Ap, Sp, MDG og Rødt støttet oss, sier Øvstegård.

Les også: Kom på en spenstig idé – nå er kampen i gang

Han forteller at han ikke ga seg uten kamp.

– Dette er en viktig sak for passasjerer og bedrifter i Østfold. Vi utfordret samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). Er det mulig å få saken tilbake i Nasjonal Transportplan? Dale utelukket ikke at Østre linje kan åpnes for godstrafikk. Når det gjelder persontrafikk, sier han ingenting. Selv om vi kanskje klarte å løfte saken et hakk, er vi svært skuffet over regjeringspartiene som stemte mot å åpne for person- og godstrafikk mellom Rakkestad og Sarpsborg, sier SV`s stortingsrepresentant fra Østfold.

– Krever ikke en gjenåpning store investeringer i nye plattformer?

– SV mener plattformene kan bygges om uten altfor store kostnader, sier Øvstegård.

Les også: Vi er blitt litt mer fornøyd med Østre linje – det får Vy til å bli litt kry