Skrev ut bot på 20.000 kroner etter kontroll av kjøretøyet