Ingjerd (42) er ansatt som ny rektor på skolen

Ingjerd Stordahl er opptatt av at alle elever skal oppleve mestring i skolehverdagen.