«Dette kan bli spikeren i kisten for et godt skoletilbud som passer til alle»