Rektorer: – Feil at vi skoleledere er tafatte overfor russen, slik redaktøren hevder

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerRussetid har vært et aktuelt tema i mediebildet i sommer – og ikke uten grunn. Også på lederplass i Smaalenene onsdag 22. august er russetid tema. Under overskriften «Russefeiring ute av kontroll» kommer redaktøren inn på flere problemstillinger rundt russetiden.

LES OGSÅ: «Russefeiring har blitt for kostbar, for lang, ekskluderende, voldelig og en arena for overgrep og sexpress» 

Mye av dette kjenner vi oss igjen i og er enig i. På lik linje med redaktøren er også vi bekymret for denne utviklingen. Men utspillet; «Det som skremmer oss er at skoleledelsen rundt om ikke vil se eller forstår hva som skjer» medfører ikke riktighet, og det vil vi få kommentere.

Fra rektors synspunkt har russetiden i nåværende form utspilt sin rolle og det bør gjøres endringer nasjonalt. Inntil det eventuelt skjer må ledelsen på den enkelte skole samarbeide med russen og påvirke russekulturen. Russetid er ikke et skoleansvar, men har de senere årene fått økt innflytelse på mange elevers skolegang. På de videregående skolene har vi valgt å ikke sitte stille, men tvert imot blande oss inn. Det handler om å skape dialog med elever og foresatte, sette klare grenser og bidra til bevissthet om ansvar for russekulturen på og utenfor skolen.

Vi vet at enkelte elever danner grupper som skal ha bil eller buss sammen tidlig det første året på videregående. For å markere at man har dannet en gruppe, går man til innkjøp av klær som viser hvem som er i samme russegjeng.  Slik uniformering skaper ekskludering, og er ikke forenelig med et trygt og godt skolemiljø. Skolene gir klare oppfordringer til både elever og foresatte om at vi ønsker et inkluderende og trygt skolemiljø. Det betyr at uniformering må vente til russetida.

LES OGSÅ: «At foreldre er passive, og rektorer feige, er beskyldninger uten grunnlag»

En annen utfordring er kommersialisering og økonomisk belastning. Det å jobbe og skaffe penger tar tid og oppmerksomhet, som kunne vært brukt på skolearbeid. De videregående skolene nekter adgang til kommersielle aktører som vil inn i skolen for å selge dyrt utstyr. Videre tar vi opp temaet om pengebruk før og under russetid med elever og foresatte. Dette gjøres allerede i vg1 før de store russeprosjektene tar form.

Ved våre skoler har vi et utmerket samarbeid med skolehelsetjenesten, politi, Trygg Trafikk, overgrepsmottaket i Østfold og ulike frivillige aktører. Foreldrene er en stor ressurs som villig stiller opp når vi ønsker deres hjelp. 

Hver høst når nye tillitsvalgte for russen skal velges, legger skolen rammer slik at russekullet får ansvarlige presidenter og et velfungerende styre. Gjennom hele avgangsåret har både ledere og elevtjeneste jevnlige møter med presidenter, russestyre og hele russekullet for å vise at vi er der for dem og at vi passer på.

Arrangementer som Aldri mer krystallnatt, Krafttak mor Kreft og Russerevyer er til nytte og glede for samfunnet. Lokalt på skolene setter russen fokus på viktige saker som inkludering og mangfold.

Fra forrige skoleår gikk de videregående skolene i Østfold fylkeskommune sammen om felles retningslinjer for russen på våre 11 videregående skoler. Dette videreføres og utvikles dette skoleåret. Gjennom skriftlige avtaler har russen og skolene definert hvilke kjøreregler som gjelder for russetid på skolene.

Vårt inntrykk er at de fleste som er russ ønsker klare rammer og en russetid som ikke går på bekostning av skolegangen. Fylkeskommunen bidrar med gode opplegg for at russen kan forberede en trygg og inkluderende russetid, betydningen av å sette egne grenser og respektere andres, knuteregler som fremmer glede, positiv kreativitet og humor samt et samarbeid på tvers av skoler som hindrer unødige konflikter. 

Vi inviterer gjerne avisens redaktør med på de mange involveringene vi som skoleledere har med våre elever og deres foresatte i forbindelse med russetid. Vi tror at redaktøren i så fall må vedgå at skoleledere har innsikt i hva som skjer og yter en betydelig innsats for å gjøre russefeiringen til en trygg, inkluderende og ansvarlig tid ved avslutningen av 3-årig videregående skole.

Artikkeltags