EIDSBERG: Det helsunne målet er satt i høysetet og skolen har fått status som helsefremmende skole.

Dette er noe kroppsøvingslærerne Carl Fredrik Berg Olsen og Ole Gunnar Degnes har stått i bresjen for lenge.

 

Markering

Torsdag ble det også ettertrykkelig markert at skolen har fått 330.000 kroner i såkalte RØRE-midler.

Navnet på tilskuddet spiller både på å røre seg fysisk, men også å røre i gryta – blant annet.

Pengene kommer fra Sparebankstiftelsen og er fordelt via Østfold fylkeskommune.

– Vi passer på at ingen står alene eller helt stille, men prøver å få dem med, forteller gjengen med ti «young mentors».

De har alle svarte gensere som forteller om mentorrollen, og at dette er i regi av idrettskretsen.

30.000 kroner av tilskuddet på 330.000 kroner går med til å kurse og profilere elevene. De går alle i tiendeklasse, og de har søkt på oppgaven. De får ikke betalt direkte, men får med seg papir på at de har jobben med å være positive forbilder for andre.

Da lokalavisen var innom skolegården, manglet det ikke på liv og røre.

Frisbee, ball, badminton og landhockey var noen av stikkordene.

Utstyr til kantina

Tilskuddet fra RØRE-midlene gjør det også mulig å kjøpe inn utstyr til skolen.

50.000 kroner skal brukes til utstyrsbod til beste for elevene. I tillegg skal kantina rustes opp med 200.000 kroner. I tillegg skal det brukes 50.000 kroner å profilere skolen som RØRE-ambassadør.

– Det blir lærerne innen mat og helse Tone Haakaas og Tone Levernes som i stor grad bestemmer hva pengene skal brukes til, men det handler om å kjøpe inn utstyr, sier rektor Tore Løkkum til Smaalenenes Avis.

Det er for øvrig elever fra Mysen videregående skole som driver kantina på Eidsberg ungdomsskole. Dette skjer gjennom en elevbedrift.

Første ungdomsskole

Eidsberg ungdomsskole skulle for øvrig bli den første rene ungdomsskolen som fikk status som helsefremmende skole.

– Ni av ti kriterier ble oppfylt og dette er vi veldig stolte av. Dette betyr at vi allerede gjør mye bra arbeid for elevenes skolemiljø og helse. I fremtiden vil derfor Eidsberg ungdomsskole fortsette å satse på på fysisk aktivitet, riktig kosthold og god psykisk helse. Hovedmålet med dette arbeidet er å styrke elevenes læringssituasjon og lærerens forutsetning for å lære bort, framholder rektoren.