Indre Østfold-skolen står på sin forklaring om lovbruddene – Fylkesmannen synes det er rart

Fylkesmannen mener at skolene i Askim, Trøgstad og Hobøl har brutt opplæringsloven og stiller seg undrende til kommunenes forklaringer.