Brudd på vikeplikten førte til en koalisjon sør for Meieribyen