Utbygger reagerer: – For høye gebyrer i denne kommunen

Skal man bygge mange boliger i en kommune bør det være graderte byggesaksgebyrer.