Pukkverk skapte voldsom debatt: – Vi kan stoppe dette nå

DEBATT: Formannskapspolitkerne i Skiptvet tok gruppemøte i saken. Thomas Graff (KrF), Cecilie Agnalt (Ap), Eirin Solberg (Sp), Jan-Ivar Lorentzen (Ap) og Anne-Grethe Larsen (Sp).

DEBATT: Formannskapspolitkerne i Skiptvet tok gruppemøte i saken. Thomas Graff (KrF), Cecilie Agnalt (Ap), Eirin Solberg (Sp), Jan-Ivar Lorentzen (Ap) og Anne-Grethe Larsen (Sp). Foto:

Politikerne fikk forslaget til planprogram på bordet.

DEL

SKIPTVET: Denne uken fikk formannskapspolitikerne i Skiptvet et nytt planprogram å ta stilling til. Det er firmaet Skolt miljøpark as som foreslår å lage en reguleringsplan for området hvor Vamma deponi ligger i dag.

På området er det lagret overflødig masse fra utbyggingen av nytt aggregat i kraftverket på Vamma. Det er her Skolt vil etablere det de kaller en miljøpark, for å gjenbruke blant annet stein, gravemasser, asfalt og betong.

LES OGSÅ: Illsinte naboer protesterer mot miljøpark i Vamma: – Vi er fly forbanna

Opphetet stemning

Skolt miljøpark la fram planene på et informasjonsmøte i forrige uke. Det ble svært opphetet stemning blant naboene til det foreslåtte tiltaket. Politikerne ba derfor rådmann Per Egil Pedersen om en orientering i saken.

DEPONIET: Stein til overs etter utbyggingen ligger lagret ovenfor kraftverket på Vamma.

DEPONIET: Stein til overs etter utbyggingen ligger lagret ovenfor kraftverket på Vamma. Foto:

– Deler av steinmassene som ligger i Vamma er Skiptvet kommunes oppgjør etter kraftutbyggingen. Den er verdt 18 kroner per tonn, i alt omtrent 6 millioner kroner. Deler av steinen skal vi bruke til å bygge ut gang- og sykkelsti, og resten kan vi selge, sa Pedersen.

Han var overrasket over at Skiptvet kommune fikk pes for å ha planlagt den såkalt miljøparken.

– Det er Skolt miljøpark som kommer med dette forslaget, blant annet på initiativ fra grunneier Morten Dramstad, hevdet rådmannen.

Politikerne hadde forståelse for at ordet miljøpark var provoserende i denne sammenhengen.

– Anlegget vil skåne miljø andre steder på bekostning av dem som bor på Vamnes, sa Jan-Ivar Lorentzen.

Han pekte også på et annet dilemma i denne saken.

– Skal vi ta mest hensyn til innbyggerne på Vamma ved å nekte miljøparken å etablere seg, eller skal vi ta mest hensyn til alle innbyggere med en inntekt på 6 millioner?

LES OGSÅ: Plutselig oppdaget Martin at han har 20 år med heftig nabostøy i vente

Kan stoppe planene

I lys av den ampre stemningen på informasjonsmøtet var det et muntert innspill som kom fra Eirin Solberg (Sp):

– Vi kan stoppe planene nå, vi kan bare kjøre jord over og så igjen.

– Ja, det var et godt Sp-innspill, kom det lattermildt fra de andre.

Solberg presiserte at hun ville ta vare på verdien i steinen uten å anlegge miljøpark. Det var også andre innspill på hva man skal gjøre med steinen.

– Vi kan ta steinen ut og bearbeide den, for eksempel i Fjellshagen, men det vil belaste naboene der, sa ordfører Svein Olav Agnalt (Ap).

OPPRØRTE: Torild og Erik Balstad er blant de nærmeste naboene til området. De hevder at deres eiendom vil bli helt ubeboelig.

OPPRØRTE: Torild og Erik Balstad er blant de nærmeste naboene til området. De hevder at deres eiendom vil bli helt ubeboelig. Foto:

Etter et gruppemøte gikk politikerne inn for å la Skolt miljøpark arbeide videre med reguleringsplanen.

– Jeg betviler ikke at naboene er fortvilt, vi må få et tidsperspektiv på dette, sa Lisbeth Grenager (H).

– Vi kan ikke ta denne beslutningen på bakgrunn av påstander som er framsatt på et folkemøte. Vi må få en konsekvensutredning på bordet så vi vet mer om hvordan miljøet belastes med for eksempel støy, støv og avrenning, sa Agnalt.

LES OGSÅ: Gigantprosjektet nærmer seg slutten – snart kan hele Glomma renne gjennom denne tunnelen

Behandles i Sarpsborg

Fordi Skiptvet kommune har økonomisk interesse i steinen som ligger i Vamma, blir reguleringsplanforslaget saksbehandlet i en annen kommune, en såkalt settekommune.

– Jeg har spurt Sarpsborg kommune om de kan behandle saken. Ellers ville det være naturlig å spørre Askim, men også her er innbyggere berørt av planene, sa rådmann Per Egil Pedersen.

Det er kommet inn merknader til planprogrammet fra berørte naboer og offentlige instanser.

Fyllkesmannen i Oslo og Viken peker blant annet på at det må redegjøres for hvor store volumer det er snakk om og hvor lenge virksomheten skal foregå. Det må stilles krav med frister om tilbakeføring til jordbruksareal.

Avrenning fra anlegget må utredes, og det kan bli stilt rensekrav.

Når det gjelder støyberegning må man ta hensyn til at det kan være flere støykilder.

Smaalenenes Avis har vært i kontakt med grunneier Morten Dramstad, som har svart at han ikke har noen kommentarer til saken nå.

Artikkeltags