Østfold på skilsmisse-toppen

Illustrasjon: I Østfold er det en tendens at man legger bort gifteringene.

Illustrasjon: I Østfold er det en tendens at man legger bort gifteringene. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Få steder i Norge har flere skilte innbyggere enn Østfold. Familievernkontoret i Askim ønsker å få flere inn til gratis parterapi.

DEL

Nye Kostra-tall fra SSB viser at 13,5 prosent av innbyggerne i Østfold mellom 16 og 66 år var skilt eller separert i 2014. Blant fylkene har kun Vestfold flere, med 13,8 prosent. På landsbasis er andelen 10,9 prosent.

Pendlertiden kan ha skylden

Ser vi nærmere på kommunene i Østfold ligger Moss på topp med 14,9 prosent, etterfulgt av Askim med 14,5. Det tilsvarer henholdsvis andre- og femteplass på kommuneoversikten over skilte og separerte for hele Norge. Avdelingsleder ved familievernkontoret i Askim, Line Lise Helledal, har klare tanker om hvorfor det bor så mange skilte i distriktet.

– I Indre Østfold er det mange som pendler. Det går med mye tid til reising og det er ofte et stort puslespill som må gå opp med blant annet henting og levering av barn, sier Helledal.

Hun mener at dårlig økonomi også kan spille en viktig rolle.

– I tillegg er det mange som sliter økonomisk. Mange flytter hit fordi det er billige boliger her, men samtidig mangler de et nettverket rundt. Kanskje har de også tatt på seg en stor oppussingsjobb på huset. Slik ting kan gjøre forholdet vanskelig, sier hun.

– Midt i alt dette er det jo viktig å få tid til hverandre. Vi må si pene ting og være hyggelig med hverandre i hverdagen.

– Be om hjelp

Familieterapeut Nina Hauge mener det er viktig å be om hjelp i tide, om man merker at forholdet skranter.

– Ofte når man kommer til terapi har det gått for langt. Tar man tak i ting tidlig er det mye enklere å snu kursen. Mange par får det kjempebra etter å ha snakket ut om problemene med en tredjepart, sier Hauge.

De to damene minner om at det bare er å ringe familievernkontoret og bestille time for samtale. Tilbudet er gratis i regi av den statlige Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

– I tillegg til parterapi, megling og samtaler om foreldresamarbeid etter brudd, tilbyr vi også samlivskurs både på våren og høsten. Alt er helt gratis, forteller Hauge og Helledal.

Nedgang siste åtte år

Ser man på skilsmissestatistikken på landsbasis over tid er det en positiv tendens å spore. SSB viser at tallene for antall skilsmisser og separasjoner har vært noe minkende de siste årene. Fra 2013 til 2014 var det 200 færre skilsmisser og 100 færre separasjoner. I perioden fra 2007 til 2014 har andelen skilte og separerte gått fra 11,5 til 10,9 i Norge. For Østfold er imidlertid nedgangen langt mindre – fra 13,6 til 13,5. Askim står på stedet hvil med 14,5 prosent.

Utdanningsnivå også en faktor

Psykolog og samlivsforsker Frode Thuen er en av landets fremste eksperter på familieforhold og samlivsbrudd. Han har også merket seg at det er store regionale og kommunale forskjeller i skilsmissestatistikken.

– Det er flere befolkningsforhold som spiller inn. Utdanningsnivå er blant annet en viktig faktor. Utdanning påvirker helsevaner, og det igjen påvirker hvordan man har det i et ekteskap. De med høy utdanning er også gjerne flinkere til å håndtere konflikter. Mange gifter seg dessuten senere. Så vidt jeg vet er utdanningsnivået i Østfold ganske lavt, sier Thuen.

Han bekrefter at andelen skilte i Norge har gått ned de siste årene.

– Jeg tror det er en forebyggende innsats over lang tid som vi ser fruktene av. Det har vært en sammenhengende nedgang siden 2007, opplyser han.

Forebyggende familievern ble for øvrig styrket med 45 millioner kroner i årets statsbudsjett. Ifølge Bufetat tilsvarer det 12 prosent økning i budsjettet til familievernet sammenlignet med fjoråret.

Andel skilte og separerte i 2014, 16–66 år (prosent)

Kongsvinger: 15,0 (flest)
Askim: 14,5
Trøgstad: 14,0
Eidsberg: 13,8
Skiptvet: 12
Marker: 11,7
Spydeberg: 11,7
Hobøl: 11,4
Kautokeino: 5,4 (færrest)
Østfold: 13,5
Norge: 10,9

Kilde: Kostra/SSB

Artikkeltags