Jernbaneforum Øst holdt i går et eget møte for å diskutere framtiden for Østre linje.

Her er Bane Nor i full gang med å planlegge en planfri påkobling mellom Østre linje og det nye dobbeltsporet mellom Ski og Oslo (Follobaneprosjektet).

Det var daværende togstatsråd Ketil Solvik Olsen (Frp) som ba om å få startet en slik planlegging, gjennom et brev til Jernbanedirektoratet. Ordren ble sendt videre til Bane Nor.

– Bane Nor starter nå regulering av denne løsningen og det er også dannet et grunneierlag for dem som blir berørt, opplyser Eidsberg-ordfører Erik Unaas (H).

Planfri påkobling står tidligst ferdig i 2025. Nye Follobanen åpnes lenge før det, i 2021.

Flere aktører holdt ifølge Unaas gode innlegg, men ett av dem skapte stor oppmerksomhet og støy.

Spørsmålet er nemlig om togene fra Østre linje skal kjøres via det nye dobbeltsporet før den planfrie påkoblingen er bygd.

Det er mulig med midlertidig løsning og da en sporveksel mellom de to gamle sporene og de to nye sporene. Denne kommer nord for Ski stasjon.

– Fra Follobaneprosjektet ble det uttalt at togene fra Østre linje ikke kunne skifte spor der, og dette vakte reaksjoner, sier Unaas.

I stedet mener Follobaneprosjektet (fortsatt) at togene fra Østre linje skal gå langs lokalsporet til og fra Oslo.

Unaas forventer at Jernbanedirektoratet rydder opp og avklarer dette.

– Det ble ganske høy temperatur i salen etter denne uttalelsen, sier han.