MARKER: Lørdag var det boklansering på Haldenvassdragets Kanalmuseum. Vannområdeleder Lars Kristian Selbekk har skrevet en barnebok om istidskrepsen Ørjan.

Selbekk er fra Trøndelag, men bor nå i Askim. Som vannområdeleder har han kontor på kanalmuseet på Ørje.

– Vet mest om havet

– Bakgrunnen for boken er at barn og voksne vet mye om artsmangfoldet i havet. Det er mange programmer på tv om det. Men de vet mindre om det som gjemmer seg i ferskvann. En rapport fra NIVA (Norsk institutt for vannforskning ) slår fast at det mangler kommunikasjon ut til befolkningen om det som finnes der nede i det ofte litt brune og grumsete vannet, opplyser Selbekk. Derfor ble det bok.

Han har selv, med litt hjelp fra sin søster, illustrert boken.

Treffer mange arter

Istidskrepsen Ørjan begynte som en slags maskot. Nå har Selbekk skrevet bok om ham. På sin ferd gjennom vassdraget møter han blant andre Engebret Edelkreps og ålen Bjørg E. Langen - som spiller på Bjørkelangen i Aurskog-Høland i Haldenvassdraget.

– Er hensikten med boken å lære barn og voksne mer om vassdraget?

– Ja, og gjerne stille spørsmål og søke informasjon, sier Selbekk. Boken handler om vannmiljø og biologisk mangfold i Haldenvassdraget.

Aktiviteter for barna

Under lanseringen leste Selbekk høyt fra boken for barna som var til stede. Det var også aktiviteter for dem inne på museet.

Så langt er boken trykket i 500 eksemplarer. Forfatteren signerte bøker til blant andre Karina Skansen Moseby fra Trøgstad som kjøpte flere til barna i familien.

– Bedre vannmiljø

Haldenvassdraget er et interkommunalt prosjekt mellom kommunene Aurskog-Høland, Marker, Aremark og Halden. Prosjektet jobber med nettopp kommunikasjon og koordinering av arbeidet for et bedre vannmiljø i alle kommunenes bekker, elver og innsjøer. Boken er en del av dette informasjonsarbeidet.

Fylkesbiolog åpnet

Atle Haga er fylkesbiolog og åpnet boklanseringen på kanalmuseet lørdag ettermiddag.

– Lars Kristian Selbekk har både skrevet og illustrert en barnebok om dyr. Nå er det jo mange som skriver bøker om dyr. Men Lars Kristian har skrevet en bok om noen ganske små dyr som heter krepsdyr. De lever her i Haldenvassdraget og er kjempeviktige. De forteller noe om hvordan det står til med vassdraget vårt. Hvis det blir for mye forurensning eller gjødsling av vannet, blir det lite surstoff eller oksygen som det heter. Da får ikke krepsdyrene puste og de dør. Her på Kanalmuseet, som både er et kulturhistorisk og naturhistorisk museum, forøvrig det eneste naturhistoriske i Østfold, har man forsket på krepsdyr i mange år under ledelse av biologen vår, Ingvar Spikkeland. Han er blant dem som kan aller mest om krepsdyr i hele Norge. Lars Kristian, som er vannområdesjef for Haldenvassdraget, har som oppgave å følge med på tilstanden i vassdraget og sette i gang tiltak for å ha rent og godt vann. Dette er en viktig jobb han gjør på oppdrag fra kommunene fylkeskommunene og fylkesmennene. Derfor er det ekstra moro med lansering av en bok om en istidskreps her på Kanalmuseet, sa Haga.