– Det er viktig å snakke om selvmordstanker, sier Ann Katrin J. Bergan. Hun er fagkonsulent for psykisk helse i Indre Østfold kommune.

11 personer tok sitt eget liv i Indre Østfold i fjor. Bak hvert selvmord, antar man at det er snakk om 20 forsøk på å ta sitt eget liv.

– Det er mørketall. Vi trenger å heve kompetansen vår internt i kommunen, for at vi så kan gå ut og hjelpe innbyggerne. Vårt budskap er at det ikke er farlig å snakke om, og vi er nødt til å forebygge de mørke tankene før det blir snakk om selvmordstanker, påpeker enhetsleder Liv Høgaas Steen.

(Saken fortsetter under bildet)

Selvmord er et belastet ord og det har vært forbundet med mye skam. Varaordfører Kathrine Hestø Hansen (Ap) erkjenner at det kan være skummelt å tørre og snakke om de mørke tankene.

– Det er lettere å trekke seg unna fordi man er redd for å si eller gjøre noe feil, men her må vi alle bli bedre. Vi må ta bort frykten for ikke å tørre og spørre folk om hvordan de har det, sier Hestø Hansen engasjert.

Bergan påpeker at også de som er profesjonelle er også bare mennesker.

– Vi trenger å heve kompetansen vår, for det er nemlig slik at det er ikke alltid folk som går med mørke tanker, har blitt møtt på beste måte, sier hun.

«Snakk om selvmordstanker. Det kan redde liv»

Psykisk helseteam i Indre Østfold kommune ønsker at psykisk helse skal bli implementert i skolen på samme måte som fysisk helse er.

Ifølge tall fra FHI ble det under pandemiåret 2020, registrert 639 selvmord i Norge. 467 hos menn og 172 hos kvinner. På landsbasis er tallene høye. Kristian Devold, seksjonsleder for behandling og mestring., tror ikke det er annerledes i vår kommune enn resten av landet.

– Dette må vi jobbe med. Vi må forebygge, og når det «brenner» så må vi være der så folk får den hjelpen de trenger, sier Devold.

Kampanjen skal nå ut til hele befolkningen, med et særlig fokus på den mannlige delen av befolkningen, da ca. 70 % av de som tar sitt eget liv i Norge er menn.

Kampanjens hovedmål er å øke befolkningens evne til å søke hjelp ved selvmordsfare og psykiske vansker som øker selvmordsfaren. Kampanjen skal nå ut til hele befolkningen.

Trenger du noen å snakke med?

Mental helse

116 123

Mental Helses telefon- og nettjeneste er for alle som trenger noen å snakke eller skrive med.

Døgnåpen tjeneste.

mentalhelse.no

Kirkens SOS: 22 40 00 40

Røde Kors: 800 33 321

Chattetjeneste: sidemedord.no