Sjekk hvilke veistrekninger i distriktet som er på UPs versting-liste

UP prioriterer kontroller på 93 prioriterte strekninger i Norge i år.