Dette synes menn er mest attraktivt ved kvinner

Vitenskapen har kartlagt hva det er menn finner fysisk attraktivt med kvinner.