Ser av avisen at fastdelen på vann og kloakkavgiftene skal stige igjen. Dette vil ramme alle som bor alene og er avhengig av en inntekt i husholdningen. Det er nå snart 40% som bor alene i Norge har jeg sett så det blir mange som kommer innunder det vi kaller eninntekts husholdning. Jeg regner med at de som bor alene trenger mindre vann enn de som har flere boende i huset. Disse får da en mye høyere avgift på kubikk enn andre. Slik bør det ikke være vi bør ha en lik pris pr kubikk for alle.

Ser ikke ut som administrasjon eller politikere bryr seg om denne forskjellbehandlingen. Når en som bruker 30 kubikk vann må betale dobbelt så mye pr kubikk som en som bruker 100 kubikk er det veldig feil. Særlig er det feil fordi det er lett og gjøre det bedre. Når alle har vannmåler hjemme ( og det skal de vel ha iløpet av året) så kan en bruke pris bare pr. kubikk. Vi gjorde det i Spydeberg kommune så da går det vel i I.Ø. kommune også.

Det en også bør tenke på er at alle som sparer på vannforbruket også sparer alle vann og kloakksystemer i kommunen så de varer lengere før dimensjonene må økes. Ved og bruke bare pris pr. kubikk så vil de som ønsker og spare penger ved og bruke mindre vann også ha en større fordel av og spare på vannet dermed blir det også mindre belastning på edet kommunale vann og avløpsystemet.

La oss få en mer rettferdig prising av vann og avløp.