Kan ikke lenger bare sitte på gjerdet – mener staten må åpne pengesekken

Stortingsrepresentant Åslaug Sem Jakobsen (48) (f.v.), kirkeverge Anne-Grethe Larsen (54), andrekandidat Kristin Ianssen (58) og stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (41) vil ikke lenger sitte på gjerdet og se at Indre Østfolds middelalderkirker forfaller. De mener jobben som gjøres på Eidsberg kirke nå, er svært viktig.

Stortingsrepresentant Åslaug Sem Jakobsen (48) (f.v.), kirkeverge Anne-Grethe Larsen (54), andrekandidat Kristin Ianssen (58) og stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (41) vil ikke lenger sitte på gjerdet og se at Indre Østfolds middelalderkirker forfaller. De mener jobben som gjøres på Eidsberg kirke nå, er svært viktig. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Om ti år er det 1000-årsmarkering for slaget på Stiklestad. Da må middelalderkirkene i Indre Østfold være i god stand, mener Senterpartiet.

DEL

EIDSBERG: Politikerne i Eidsberg har bevilget 10 millioner kroner til å ruste opp Eidsberg kirke. Murpussen utvendig skiftes ut, murerarbeid er utført innvendig og blyglassvinduer er pusset opp. Blikkenslagerarbeid står snart for tur. Kirkeverge i Indre Østfold kommune, Anne-Grethe Larsen, håper arbeidet blir ferdig i høst.

Kampsak for Sp

Vi er inne i valgkampen, og partiene profilerer seg på ulike saker. Senterpartiet er opptatt av middelalderkirkene i Indre Østfold kommune.

– Den nye storkommunen får fra nyttår ansvaret for fire kirker. I tillegg har regionen en middelalderkirke i både Skiptvet og Marker, sier stortingsrepresentant Ole André Myhrvold. Han sier partiet sentralt lenge har jobbet for at staten skal bli med kommunene på et spleiselag for å reparere og vedlikeholde disse.

– Staten må bevilge penger til dette. Dessverre er det slik at når lokalpolitikerne må prioritere, går pengene ofte først til skole og eldreomsorg. Kirken blir da ofte nedprioritert, sier han.

– Får dere støtte av andre partier på Stortinget?

– KrF er enig med oss, svarer Myhrvold.

Studerte arbeidet

Fredag møtte han opp ved Eidsberg kirke sammen med kirkeverge Anne-Grethe Larsen og Kristin Ianssen som er andrekandidat for Indre Østfold Sp. Med i følget var også stortingsrepresentant Åslaug Sem Jakobsen fra Telemark. Hun er medlem av Stortingets kirke-, kultur- og familiekomité og er opptatt av det manglende vedlikeholdet ved landets kirker. Med stor interesse studerte hun arbeidet som pågår på kirken.

(Saken fortsetter under bildet)

Her er 8 til 10 centimeter gammel murpuss fjernet og skal erstattes med en ny type. Kirkeverge Anne-Grethe Larsen (f.v.)  Kristin Ianssen, Ole André Myhrvold og Åslaug Sem Jakobsen ser at det er et omfattende og tidkrevende arbeid som nå gjøres på Eidsberg kirke.

Her er 8 til 10 centimeter gammel murpuss fjernet og skal erstattes med en ny type. Kirkeverge Anne-Grethe Larsen (f.v.) Kristin Ianssen, Ole André Myhrvold og Åslaug Sem Jakobsen ser at det er et omfattende og tidkrevende arbeid som nå gjøres på Eidsberg kirke. Foto:

– Om ti år er det 1000-årsmarkering for slaget på Stiklestad. Da bør middelalderkirkene være presentable og framstå i god stand, sier hun. Jakobsen mener middelalderkirkene bør prioriteres av staten på lik linje med landets 28 stavkirker som gjennom et eget, statlig finansiert program hos Riksantikvaren, ble satt i stand.

Ikke aktuelt å legge ned

Mange kirker er lite i bruk og det er glissent i benkeradene under gudstjenestene.

– Er tiden inne for å legge ned noen kirkebygg, Kristin Ianssen?

– Nei, det er det ikke. Vi må huske at det også er gravplasser rundt disse. Men vi må se på bruken av kirkene. Mange er ypperlige konsertlokaler og kan leies ut til det. Noen kan kanskje også fungere som en form for grendehus. Leieinntekter kan bidra til mer penger til vedlikehold. Jeg mener det er viktig at folk har eierskap til sine kirker og at politikerne prioriterer penger til vedlikehold av disse, sier Ianssen og minner om at middelalderkirkene er en viktig del av landets kulturarv.

Les også: Rykket ut til kirke: Dette skjer veldig ofte i distriktet

Store vedlikeholdsbehov

Kirkeverge i Indre Østfold kommune, Anne-Grethe Larsen, er samtidig førstekandidat for Sp i Skiptvet. Hun har lagt fram en rapport som viser et straksbehov ved flere av kirkene i Indre Østfold kommune. Den er spilt inn i arbeidet med økonomiplanen i den nye storkommunen:

  • Trøgstad kirke trenger 7 millioner kroner.
  • Hobøl kirke trenger 4,5 millioner kroner.
  • Tomter kirke trenger rundt 1 million kroner. Dette er ikke en middelalderkirke.

Larsen ønsker seg et spleiselag mellom stat og kommuner.

– Får kommunene statlig støtte til å vedlikeholde og reparere kirker?

– Ikke en krone. Men det finnes en rentekompensasjonsordning i spesielle tilfeller, sier hun. Larsen sier det tar flere år fra en tilstandsrapport for en kirke er klar til selve renoveringsarbeidet kan starte.

– Derfor må jobben starte nå - for å være ferdigstilt til 2030, sier hun.

Dette sier en rapport utarbeidet i 2017 fra Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter:

  • Det er de 159 steinkirkene fra middelalderen hvor tilstanden er dårligst.
  • 37 prosent av disse ble oppgitt med mindre bra eller dårlig tilstand på ytterveggene.
  • 27 prosent av kirkene i denne gruppen oppgir også mindre bra eller dårlig tilstand på yttertak og tårn. 7,6 prosent vurderes som dårlig.
  • 80 prosent av disse kirkene mangler automatisk slokkeanlegg og 16 prosent har ikke varsling direkte til 110-sentralen.

Klar politikk

Britt Egeland Gulbrandsen, ordførerkandidat for Indre Østfold KrF, sier partiet har en klar politikk som ivaretar kirkene som kulturminner og ikke minst bærere av en lang, kristen tradisjon.

– Som fylkespolitiker vet jeg at når middelalderkirkene får status som kulturminner, har fylket gjennom museene også et økonomisk ansvar, sier hun.

Unaas er helt enig

Eidsberg-ordfører Erik Unaas er helt enig med Sp.

– Eidsberg har brukt flere titall millioner kroner på å ruste opp våre fire kirker. Da staten, gjennom Opplysningsvesenets fond, overtok forvaltningen av andre kirkelige eiendommer for flere år siden, skulle deler av overskuddet gå tilbake til kommunene – som skulle få penger til å forvalte kirkene. Så langt har jeg ikke sett en krone av disse pengene, sier han kritisk. Unaas viser til en epost fra stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) hvor hun skriver at det er bevilget mer penger i revidert statsbudsjett.

– Programmet for middelalderkirkene er nå ferdig, og steinkirkene står for tur. Det er en  kommunal oppgave å sette i stand kirker, men staten må bidra, uttaler hun.

Les også: Flere kommuner i Indre Østfold krever tilbake over 250.000 kroner fra den katolske kirke etter medlemsjuks

Artikkeltags