Det er en politisk splittet kommune som kvartetten Sp, Ap, Frp og SV skal lede de kommende fire årene. Stemmetallene viser at Sp reddes av skyhøy oppslutning i Trøgstad (52,7 prosent) og Eidsberg (30,2). Det hjelper partiet over 20 prosent. Tallene viser at det er en splittet storkommune, en splittelse mellom vest og øst. I vest og spesielt i Askim er misnøyen stor etter fire år med Sp-styre. Blant menigmann går praten om at Indre Østfolds hovedsete er glemt og ofret for å tilfredsstille ytterkantene i øst.

Det inntrykket ble forsterket da resultatet av opptellingen fortalte hvor kandidatene i det kommende kommunestyret kommer fra. Blant Sps kommunestyrerepresentanter er det ingen fra Askim eller Hobøl. Simen Gjølsø fra Hobøl og Sidsel Sørli fra Spydeberg blir eneste representanter fra vest og ingen oppfattes ikke som talspersoner for den folkerike delen av kommunen.

En organisert aksjon blant Sp's velgere i øst sørget for at blant andre Askim Sp-representant Lars Holene røk ut av kommunestyret. I Askim fikk Sp kun 11,4 prosent av stemmene. Misnøyen med skolepolitikken og den manglende satsingen på skolene i vest har vært og er stor. Befolkningsveksten er sterkest i vest og vil være de neste tiårene. Misnøyen kan nå ramme Frp som har sitt tyngdepunktet i gamle Hobøl kommune. I denne delen av storkommunen ble det også startet velgeraksjoner. Irritasjonen over å ikke bli sett og ignorert er stor og voksende.

Foreløpig har det kun vært snakket om et valgteknisk samarbeid mellom Sp, Ap, SV og Frp. En avtale som sikrer partiene posisjoner og godt lønnede verv. Men intensjonsavtalen som er inngått med runde formuleringer, kan tolkes som bindende. Spørsmålet er selvsagt om den blir fulgt og om Frp vil bli et gissel for de tre venstrepartiene.

Frp, som sammen med Ap opplever mest støy rundt sitt valg av samarbeidspartnere, må distansere seg politisk fra SV og Sp for å beholde troverdigheten blant sine tilhengere. Det blir ingen enkel oppgave når partiet har forpliktet seg til budsjettlojalitet.

Pengene styrer som kjent det meste av hva lokalpolitikkerne kan utrette.