HELGELAND (Nettavisen): Natt til 29. april i fjor var en mann i 20-årene ute på byen en plass i Helgeland i Nord-Norge. Byturen endte med at han hadde en jevnaldrende kvinne med seg hjem.

De to kjenner hverandre fra før, og har tidligere møttes på byen og vært med hverandre for å ha sex, men de har aldri vært kjærester. Da de gikk hjem til mannen denne natten, var han klar på at det ikke skulle skje noe.

Men byturen og overnattingen gikk ikke som planlagt. I stedet endte det med rettssak. Det var kvinnen som ble tiltalt, og i grunnlaget heter det:

«Søndag 29. april 2018 i tidsrommet mellom ca kl. 03.00 og ca kl. 06.30 i NN (sted i Nordland, red. anm.), førte hun penisen til «XX» (den fornærmede mannen) inn i sin munn og inn i sin skjede. «XX» var ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av beruselse og/eller fordi han sov.»

Kvinnen har hele tiden nektet for å ha gjort noe straffbart.

- Overrasket over dommen

I november falt det dom i saken. «XX» hadde anmeldte kvinnen for voldtekt i mai, og hun ble tiltalt etter voldtektsparagrafen. I den lokale tingretten krevde den fornærmede mannen også 200.000 kroner i oppreisningserstatning (erstatning for tort og svie). Statsadvokat i Nordland, Alf-Anton Røste, la ned påstand om fengsel i fire år, men kvinnen ble frifunnet både for straff og erstatningskravet.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi hører gjerne fra deg om problematikk knyttet til voldtekt. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

I dommen står det følgende om mannens forklaring om hendelsesforløpet som foranlediget voldtektstiltalen:

«Etter at de ankom hans leilighet, tilbød han tiltalte en øl, hvorpå han selv la seg i den ene enden av sofaen. Tiltalte satte seg i motsatt ende. Fornærmede satte på musikkanlegget sitt og hørte noen låter mens fornærmede ble sittende å surfe på sin telefon. Fornærmede antar at han sovnet av etter å ha overhørt om lag fem-seks låter.

Etter dette husker han ingenting før han våket igjen på morgenen. Han kunne da observere at han ikke lenger hadde sine bukser på, og at han var inntullet i et pledd. Da han så ned i sin truse, kunne han observere størknede sekreter. Han tenkte selv at dette måtte være spor etter væske fra en kvinne, som følge av seksuell omgang. Som følge av dette henvendte han seg til tiltalte.

Hun uttalte da at de hadde hatt sex om natten. Etter fornærmedes erindring sa hun noe sånt som: «jeg var kåt, og du sovnet av, så jeg sugde deg og pulte deg». Fornærmede gikk deretter inn i dusjen, og da han kom tilbake konfronterte han tiltalte med at hennes handlinger var å betrakte som voldtekt. Dette benektet tiltalte.»

I kommunikasjon mellom den fornærmede mannen og kvinnen, skrev hun blant annet følgende i en SMS klokken 14.06, 29. april, altså samme dag som det anmeldte overgrepet skjedde:

«Du søvna av når vi hadde sex.unnskyld «XX».

Bistandsadvokat John Erik Nygaard er overrasket over frifinnelsen.

- Jeg er uenig i retten bevisvurdering og lovanvendelse. Tingretten har tøyd jussen for å komme fram til et ønsket resultat. Jeg er overrasket over dommen, og da særlig med tanke på at tiltalte også ble frifunnet for kravet om oppreisningserstatning. Jeg mener også at avgjørelsen fra Høyesterett, som tingretten viser til, ikke kan begrunne frifinnelse i vår sak, sier Nygaard til Nettavisen.

 

Kvinnen i SMS: - Jævlig lei meg

Kvinnen fulgte også opp med følgende tekstmelding:

«Eg e jævlig lei meg for det der. Eg bi fette gærn og kåt når eg drekk. Å eg vissta ikke kor grensa di gikk men no jør eg det å det kommer aldri til å skje igjen. Unnskyldbeklager.»

Etter at fornærmede og kvinnen hadde hatt en diskusjon om hun skulle ta angrepille, og om den seksuelle omgangen var frivillig, skrev den fornærmede mannen følgende SMS:

«Eg vill ikke kall det frivillig at eg søvn av på sofan, og våken dagen etterpå med ranga boksa å en boxser full av størkna fettsaft(…).»

Kvinnen svarte kontant med at det var han selv som hadde kledd av seg.

Kort tid etter korrespondansen mellom kvinnen og fornærmede, skrev hun følgende SMS til en venninne, som ble lagt frem i retten:

«Vi hadde sex på sofaen også søvna han av. Å eg va jo ikke ferdig så eg sugd han å pult han mens han søv».

I retten var det ulike forklaringer fra XX og den tiltalte kvinnen. Mens «XX» mente han hadde sovnet på sofaen uten å ha innledet noen seksuell handling, forklarte kvinnen at de hadde startet handlingen før han sovnet.

I dommen heter det:

«Etter kort tid begynte de å kysse, hvorpå fornærmede kledde av tiltalte og deretter seg selv. De utførte samleie (...).»

Kvinnen forklarte videre at da hun oppdaget at den fornærmede mannen hadde sovnet under samleiet, og at hun da avsluttet den seksuelle handlingen umiddelbart.

I det norske rettsprinsippet skal all rimelig og fornuftig tvil komme den tiltalte til gode. Retten kunne ikke utelukke at kvinnens versjon var det som faktisk hadde skjedd.

 

Retten: - Tiltalte har hatt seksuell omgang

I dommen heter:

«Straffeloven § 291, bokstav b, rammer den som har hatt seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen.

Slik retten ser det er det, med grunnlag i de utsagn tiltalte kom med rett etter hendelsen, hevet over enhver tvil at tiltalte har hatt seksuell omgang med fornærmede etter at han hadde sovnet. Slik sett er det forståelig at fornærmede føler seg krenket.

For spørsmålet om tiltaltes handlinger rammes av straffelovens bestemmelse om voldtekt, må retten likevel kunne utelukke at det ikke i forkant av at fornærmede sovnet av, ble utført seksuelle handlinger mellom tiltalte og fornærmede, tilsvarende de som ble utført etter at fornærmede sovnet av. Det følger av Rt-2003-687 (avgjørelse fra Høyesterett i en tidligere sak, red. anm.) at bestemmelsen ikke rammer et slik tilfelle.»

Ifølge dommen skal den seksuelle omgangen ha skjedd i tidsrommet fra klokken 03.00 - 06.30, natt til 29. april 2018, men det er uklart nøyaktig når den skjedde. Varigheten er heller ikke kjent.

- Det sier seg selv at min klient nekter straffskyld. Hun ble frikjent av tingretten, og statsadvokaten har heller ikke anket dommen. Jeg synes det er en åpenbar frifinnelse, sier advokat Christian Wulff Hansen til Nettavisen.

 

- Har din klient gjort det tiltalen beskriver (sovevoldtekt), og/eller det hun skriver i SMS-er som er omtalt i dommen?

- Det er et spørsmål som ikke har et ja- eller nei-svar. Det kommer an på hvordan man tolker de SMS-ene som er sendt. Det kan tolkes som at han var frivillig med på dette, hun skriver jo i den ene SMS-en at "du kledde av deg selv, mister!" Han forklarer utelukkende det han antar. I retten forklarte han at også han ikke husket hva som hadde skjedd.

- Ett av stridstemaene var om de frivillig og ved bevissthet innledet den seksuelle handlingen. Det er det bare en av partene som husker. Han husker jo ikke hva som skjedde. Det gjør min klient.

- Hvordan har denne saken vært for din klient?

- Saken har åpenbart vært en belastning. Det var en alvorlig tiltale, som kunne gitt lang fengselsstraff. Hun har ikke noe å ha dårlig samvittighet for, da hun ikke har gjort noe straffbart. Hun er enstemmig frifunnet av retten, og det er vesentlig at dommen heller ikke er anket av statsadvokaten, sier forsvareren.

- Hva tenkte din klient om at hun risikerte fire års fengsel?

- Det er en belastning når man vet med seg selv at man ikke har gjort noe straffbart. Beskyldningene er åpenbart alvorlige, og hun har forsørgerbyrde for et barn. Å bli stilt overfor en alvorlig rettssak har vært en stor belastning.

Den frikjennende dommen ble aldri anket av statsadvokat Alf-Anton Røst i Nordland.

- Hva er årsaken til at du tok ut tiltale i saken?

- Årsaken til at det ble tatt ut tiltalte var at jeg, på grunnlag av politidokumentene, mente at det var bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte hadde voldtatt fornærmede, og at dette kunne bevises i retten.

- Hvilke tanker gjør du deg at tiltalte ble frikjent både for straff og erstatning?

- Jeg tar til etterretning av tingretten ikke hadde samme vurdering som påtalemyndigheten.

- Hva er årsaken til at du valgte ikke å anke dommen?

Det er en sammensatt helhetsvurdering, hvor blant annet sakens beviser, slik de fremkom i tingretten, og rettslige spørsmål, er tatt med i vurderingen.

- Mener du det er brukt riktig lovanvendelse for frikjennelsen?

Ja, jeg mener tingretten har brukt riktig lovanvendelse basert på den høyesterettspraksis det vises til. Så kan man ha delte meninger om regelen bør være slik eller ikke. Tingretten la imidlertid til grunn et annet faktum en det jeg prosederte på i retten.

Anket erstatningskravet

Selv om straffedelen av dommen ikke ble anket av statsadvokaten, er det likevel klart for en ny runde i retten. I norsk rett er beviskravet for straff strengt, da skal det være bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at en person er skyldig for at han eller hun skal dømmes til fengsel.

Beviskravet for oppreisningserstatning (erstatning for "tort og svie") krever «bare» sannsynlighetsovervekt for at en handling, eksempelvis voldtekt, har skjedd.

Fornærmede i straffesaker har ingen innflytelse på anke av straffedelen av saken, som er aktors ansvar, men mannen valgte å anke spørsmålet om erstatning. En ny rettssak er berammet i Hålogaland lagmannsrett i april, temmelig nøyaktig ett år etter mannen mener han ble utsatt for en voldtekt.

- Jeg tenker at det er synd at han ikke kan slå seg til ro med resultatet i tingretten. Slik vi kjenner saken er han dessuten ikke en fornærmet, sier Wulff Hansen.

- Rent lovteknisk er han jo det, men han har ikke vært utsatt for noe som tilsier at han har krav på en kompensasjon. Min klient er sikker på at dette er noe hun vinner frem med i lagmannsretten også.

Bistandsadvokaten kommer med et stikk til forsvareren, og har tro på at bevisene i saken holder til å vinne frem med erstatningskravet i neste rettsrunde.

- Det er vel som forventet av forsvarer mener dommen er riktig. Så kan man selvsagt spørre seg hvorfor han ikke prosederte på den lovanvendelsen som tingretten la til grunn, sier Nygaard.

- Vi valgte å anke fordi vi er uenig i tingrettens bevisvurdering og lovanvendelse. Jeg har dessuten tro på at lagmannsretten vurderer bevisene forskjellig fra tingretten.

- Hva tenker du om lovverket slik det er i dag?

- I voldtektssaker har lovgiver i stor grad fratatt domstolen muligheten til å tilpasse reaksjonsfastsettelsen til handlingens grovhet. Jeg tror det fører til flere frifinnelser ved såkalte sovevoldtekter. Domstolen må gis tilbake muligheten for en mer tilpasset reaksjonsfastsettelse.