Seks kommunale biler fikk kjørestopp: – Kan bare skylde på oss selv