Intervju med Hans-Arne Kværner og Kjetil Neple etter høydepunktene