Saxe fikk fullmakt – men tro ikke at det blir lettere å få ja

Ordføreren har fått fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke er av såkalt prinsipiell betydning i sommer. – Kommunen skal drives på en ansvarlig måte, understreker Saxe Frøshaug.