Satte omsetningsrekord med 35 millioner kroner – i januar legges driften i Indre Østfold ned