San­dra (20) har al­le­re­de gjort seg be­mer­ket i skandaleprogram: – Småt­te­ri i for­hold til det som skjer sene­re

San­dra Fjeldbergs (20) opp­før­sel i TV-pro­gram ble ny­he­ter i rikspressen, men ho­ved­per­so­nen tar det med knu­sen­de ro.