Operasjon Dagsverk (OD) er en årlig hjelpeaksjon som er arrangert av, med og for ungdom. Årets prosjekt er å bryte ned fordommer rundt psykisk helse, med spesielt fokus på Uganda og å hjelpe skoleungdom der, da det er tabu å uttrykke følelsene sine.

– OD-dagen gir deg kunnskap om et viktig tema, samtidig som det gir deg arbeidserfaring og god samvittighet, sier Linne Munkeby (18) fra Hobøl.

Hun og Dina Hammerø (17) fra Askim er årets ledere i OD-komiteen på Askim videregående skole. Elevene ofret en dag av egen utdanning for å jobbe og samle inn penger som går til å støtte ungdom i Uganda. De som ikke deltok på dette, møtte opp til alternativt opplegg på skolen.

Jobb og alternativt opplegg

– De som jobbet, måtte samle inn minst 400 kroner. Mange var misfornøyde og mente at det var for mye, men OD-organisasjonen har satt det som minstekrav, og det støtter Linne og jeg, sier Hammerø.

Elevene har jobbet hjemme, hos besteforeldre, tatt ekstra vakter på egen jobb, fått oppdrag av lærere eller av trenere på idrettslaget. Munkeby og Hammerø sier at Askim videregående skole håper å samle inn nærmere hundre tusen kroner gjennom prosjektet. Elevene har to uker på seg på å betale inn, og i skrivende stund vet vi ikke hvor mye penger som er samlet inn.

– For mange er det nok deilig med et avbrekk fra skolen også, sier Hammerø.

Likevel valgte noen å møte opp på skolen. Der ble de servert forskjellige OD-relaterte aktiviteter, som skriveoppgaver, plakat-laging og foredrag. Munkeby hadde ansvar for dette opplegget.

– Noen velger å ikke jobbe fordi de ikke liker prosjektet eller dugnaden og ikke ønsker å støtte det. Det er helt greit, målet med OD er å gi elevene nok kunnskap til å selv ta et aktivt valg, sier hun.

Det alternative opplegget startet litt krøllete, men etter å ha fått alle ut på postene sine, sier Munkeby at dagen gikk på skinner.

Fravær om du ikke bidrar

Hammerø satt i OD-komiteen både i år og i fjor. Hun har erfart at elever har jobbet hele dagen og ikke tjent opp til pengegrensa på 400 kroner, men sier at man da kan finne en løsning på det sammen.

– Det kan ha vært elever som har solgt vafler og ikke tjent så mye som de skulle ønske. Da har de likevel jobbet hele dagen, og vi er fornøyde med innsatsen. Hvis man ikke har gitt beskjed, fordi man vet selv at man ikke har jobbet like bra som man kunne, og derfor ikke tjent 400 kroner, så blir det satt fravær, sier hun.

Jentene er veldig fornøyde med at årets tema for OD- dagen er psykisk helse.

– Mange elever har kjent på dette med psykisk helse selv og synes derfor det er ekstra viktig å engasjere seg. Det er stor kontrast mellom hvordan ungdom har det i Norge og i Uganda, men psykisk helse er viktig å snakke om uansett hvilket land du er i, avslutter Munkeby.