Det er behov for en ekstern gransking av Follobanen. Det er samferdselsminister Jon-Ivar Nygårds (Ap) konklusjon etter et hastemøte med jernbanetoppene.

– Det har kommet fram informasjon som bekymrer meg. Det er behov for at vi får en ekstern gransking av dette, sa Nygård etter hastemøtet.

Bane Nor har gitt en plan for gjenåpning i løpet av januar, opplyste han.

– Jeg forventer at Bane Nor leverer på denne, sier Nygård.

Fikk ny informasjon

Follobanen har kostet staten 36,8 milliarder kroner. Prestisjeprosjektet ble åpnet med brask og bram 11. desember, men måtte stenge igjen etter kun åtte dager på grunn av varmgang i et elektrisk anlegg.

Det var grunnen til at Nygård innkalte topplederne i Bane Nor, Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn til hastemøte tirsdag.

Til pressen som hadde møtt fram, sier Nygård at det kom fram informasjon på møtet som er ny for ham.

– Det handler om at det har vært knyttet en viss usikkerhet når det gjelder den løsningen som er valgt knyttet til returstrøm og jording, sier Nygård.

Ifølge Nygård har enkelte konsulentmiljøer stilt spørsmål ved om løsningen har vært god nok.

– Derfor mener jeg det er riktig å få en ekstern gransking av dette, for å få klarlagt årsaksforholdene og kunne lære av dette, sier samferdselsministeren.

DSB krever svar fra Bane Nor

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har bedt Bane Nor om en rapport om problemene på Follobanen.

– Vi har bedt om å få en rapport fra Bane Nor om hendelsen, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB til TV 2.

Follobanen har kostet staten 37 milliarder kroner. Den ble åpnet med brask og bram 11. desember, men måtte stenge igjen etter kun åtte dager på grunn av varmgang i et elektrisk anlegg.

– Vi har også vært i kontakt med Statens jernbanetilsyn for å koordinere oppfølging av hendelsen. Vi er imidlertid avhengig av rapporten fra Bane Nor for å vurdere eventuelle oppfølgingspunkter, tilføyer Ly.

DSB mottok ifølge Ly ingen informasjon i forkant av åpningen av Follobanen om at noe kunne være galt med strømanlegget. Det elektriske anlegget ble heller ikke forhåndsgodkjent av DSB før det ble satt i drift, ifølge TV 2.

Støtter gransking

Bane Nors administrerende direktør Gorm Frimannslund sier han støtter en uavhengig granskning av problemene på Follobanen.

– Det jeg har forklart, er at vi har en situasjon hvor vi har flere skjøter som måtte byttes, de har vært underdimensjonert og er i ferd med å bli byttet, sier Frimannslund, som mener det er fornuftig med en uavhengig granskning av det som har skjedd.

– Vi er trygge på at det vil avdekke læringspunkter som alle vil kunne ta med seg videre, sier Frimannslund.

I tillegg til skjøtene må man redimensjonere jordingsløsningen på Follobanen og gå tilbake til en mer klassisk måte å håndtere returstrøm på. Follobanen brukte først en unik måte å håndtere returstrøm på, ifølge direktøren.