Frp: I løpet av kort tid skal hastigheten settes opp på del av E18