Bane Nor fikk 32 innspill om planfri påkobling for Østre linje i Sk: Tunnelløsning, fjellhall ... og ønske om å droppe hele planen

Artikkelen er over 1 år gammel

Bane Nor fikk inn totalt 32 innspill. Innspillene går i hovedsak på dagens bruk av arealene innenfor det varslede planområdet. I september legges planprogrammet (se faktaboks) ut på høring.