Passasjerene fra Indre Østfold har liten grunn til å juble for nye togplaner

Av

Jernbanedirektoratet foreslår syv nye rushtidsavganger på Østfoldbanen fra og med desember 2019, og ytterligere fem året etter. Samferdselsdepartementet er positive.